Chính thức: English 4 Engineers (E4E) ra mắt!

Chính thức: English 4 Engineers (E4E) ra mắt!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng kể từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt dịch vụ giáo dục tiếng Anh mới, được gọi là English 4 Engineers (E4E).

Dịch vụ này cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tuyến cho các kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhà khoa học, tập trung vào tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn được sử dụng trong các công việc liên quan đến khoa học & kỹ thuật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://eng4eng.jp

Leave a Reply

%d bloggers like this: