Thông báo: Đăng ký kinh doanh chính thức.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Viet International Japan (VIJ) đã chính thức được đăng ký là một pháp nhân kinh doanh tại Nhật Bản kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2021.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: contact@vietinternational.jp

Leave a Reply

%d